‘2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan” 15 Ağustos tarihinden evvel icra takibi başlatılmış 2000 lira ve altındaki borçların tasfiyesini sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız doğalgaz dayanağını devam ettireceğiz. 5 Eylül prestijiyle müracaatlar başlayacak.” diye konuştu.

Erdoğan toplantının akabinde yaptığı açıklamada ” Yunanistan ne siyasi, ne ekonomik ne askeri bakımından bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir. Her yıl olduğu üzere 1 Eylül’de isimli yıl açılış merasimini gerçekleştirdik.” dedi.

Erdoğan büyüme sayılarına ait olarak da “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme aslına dayanan Türkiye İktisat Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir.” diye konuştu.

15 Ağustos’tan evvel icra takibine alınanlar için geçerli

Erdoğan, “Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. Buna nazaran 15 Ağustos 2022 tarihinden evvel icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların masraf gösterilerek vergiden düşürülmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık idare şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon evrak ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır” diye konuştu. Erdoğan ayrıyeten, “Türkiye olarak, yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun süratle bir halde inişine şahitlik edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık ortanın akabinde bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında aldıkları kararlara ait açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

ŞANGAY BEŞLİSİ VE BM GENEL HEYETİ TOPLANTILARI

“Son periyotta gerginliklerin arttığı bir coğrafyada kalkınmanın, hakkaniyetinin temsilcisi Türkiye olarak üzerimize düşen misyonları yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta Özbekistan’da Şangay Beşlisi’nin toplantısına iştirak ederek ülkemizi hak ve menfaatlerini Orta ve Doğu Asya coğrafyalarında geliştirmenin yollarını arayacağız. Bir sonraki hafta da BM Genel Kurulu’na katılarak hem dünya ve bölge gündemine dair görüşlerimizi lisana getirecek hem de çok sayıda toplantı ve görüşme yapacağız. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada artan gücü tesiri ve sorumlulukları bize ufkumuzu daima genişletmemiz, ilgilerimizi çeşitlendirmemiz, fırsatlarımızı kıymetlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için ve ülke için de siyasetten iktisada her alanda amaçlarımıza sıkı sarılmamız hem de global gelişmeleri kendi lehimize yönlendirmemiz gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan 2022 ikinci çeyrek büyüme sayıları Türk iktisadının yükselişine devam ettiğini göstermiştir. Hiç elbet, bu kendi kendine ortaya çıkan bir muvaffakiyet değildir. Bu tablo; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyüme aslına dayanan Türkiye Ekonomik Programı’mıza uygun biçimde yolumuza devam ettiğimizin işaretidir.

“BİZİM, ‘MANDACI İKTİSATÇILAR’ DEDİĞİMİZ KESİM BİLE”

Gelişmiş ülkelerin ekonomik siyasetlerini, klasik modellerini bir kenara bırakarak bizimkine emsal bir anlayışla değiştirmeye başlamaları da programımızın isabetini teyit eden bir öteki gelişmedir. Bizim, ‘mandacı iktisatçılar’ dediğimiz kesim bile artık eski görüşlerinde ısrar edemiyor. Büyüme sayılarımızı, işte bu fotoğraf içinde kıymetlendirmek gerekiyor. Bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 7,5 olan büyüme oranımız, ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekteki büyüme oranımız da hem OECD hem de G-20 içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke pozisyonundayız. Elbette bu büyüme oranlarına etrafımızda yaşanan güvenlik krizlerine insani trajedilere, ülkemize yönelik pek çok haksız akına karşın ulaştığını da unutmamalıyız.

“CARİ İSTİKRAR HEDEFİMİZDEKİ BOZULMANIN SEBEBİ İSE, GÜÇ VE EMTİA FİYATLARINDAKİ ÖNGÖRÜLEMEZ YÜKSELİŞLERDİR”

Kış mevsiminin yaklaşması ile Avrupa merkezli olarak başlayan lakin, global tesirlere sahip güç krizlerinin derinleşme derdi Türkiye’nin üretim ve ihracat potansiyelini daha da kıymetli hale getiriyor. Artık, 251 milyar dolarlık bir ihracat düzeyine ulaşan ekonomimizin global mal ticaretinden aldığı hissede yüzde 1’in üzerine çıkmıştır. İthalatımızdaki artışın ve münasebetiyle cari istikrar hedefimizdeki bozulmanın sebebi ise, güç ve emtia fiyatlarındaki öngörülemez yükselişlerdir. Gerçekten, yılın birinci altı ayındaki cari süreçler istikrarımız güç hariç bakıldığında 8,1 milyar dolar fazla vermektedir. Buna karşın, güç dahil cari fazla vermek için çalışmalarımızı artan bir süratle sürdürüyoruz.

“TOPLAM İSTİHDAMIN TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SAYISI OLAN 31 MİLYON SONUNA DAYANMIŞ OLMASI”

Ülkemizin güç gereksiniminin yerli, ulusal, sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni programımızı, istihdam merkezli oluşturduğumuzu her fırsatta vurguluyorum. Son iki yılda istihdamda net 5 milyon kişilik artışla, toplam istihdamın tarihimizin en yüksek sayısı olan 31 milyon hududuna dayanmış olması bu alandaki amaçlarımıza de ulaştığımızın ispatıdır.

“TÜRKİYE OLARAK, YILBAŞINDAN SONRA ÜLKEMİZDEKİ ENFLASYONUN SÜRATLİ BİR FORMDA İNİŞİNE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ”

Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine nazaran, son 40-50 yılda eşi gibisi görülmemiş enflasyon tehditleri ile uğraş ediyor. Bilhassa gelişmiş ülkeler aldıkları tüm tedbirlere karşın şimdi enflasyon meselesine tahlil bulabilmiş değiller. Türkiye olarak, yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun süratli bir halde inişine şahitlik edeceğiz. Evvel kırklığı, akabinde otuzluğu, yıl sonuna hakikat yirmili rakamlı enflasyon ile ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir kümesine mensup vatandaşlarımıza yönelik destekleyici çalışmaları arttırarak devam edeceğiz. Minimum fiyattan, emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, toplumsal yardım programlarını yeni bir anlayış ile ele alarak hakkaniyet unsuruna dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok önlemi hayata geçireceğiz.

“ORTA VADELİ PROGRAM 2023 VE 2025 YILLARI ORTASINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZIN REHBERİ OLACAKTIR”

Dünkü Resmî Gazete’de yayınlanan Orta Vadeli Program enflasyonun düşürülmesi başta olmak üzere bu gayretin yol haritasıdır. Cumhurbaşkanlığı’nın uyumunda tüm bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın iştirakiyle hazırlanan Orta Vadeli Program 2023 ve 2025 yılları ortasındaki çalışmalarımızın rehberi olacaktır. Program periyodunda ülkemizin kalkınma potansiyelini ve istihdamını artıran yüksek katma kıymetli üretime öncelik veren ihracat temelli sürdürülebilir büyümeyi maksat alan bir strateji uygulayacağız. Bu devirde, hizmet gelirlerindeki zati yaşanmakta olan artışın nizamlı biçimde sürmesini bekliyoruz.

Pek çok ayrıntısı bulunan Orta Vadeli Program’a nazaran, tüm kurumlarımız kendi bütçe hazırlıklarını başlatmışlardır. Meclis’imizin de takdiri ile yürürlüğe girecek 2023 bütçemizi ülkemizin gayelerine gerçek atmış olduğumuz yeni ve değerli adımların yeri kılmak istiyoruz. Ne seçim sürecinin ne de rastgele bir öbür bir iç yahut dış gelişmenin 85 milyonun geleceği bakımından kritik değere sahip bu program ve bütçe istikrarlarını bozmasına istek göstermeyeceğiz.

“50 BİN ÇADIR, 10 BİN BESİN VE PAKLIK KOLİSİ BÖLGEYE GÖNDERİLMEK ÜZERE HAZIRLANDI”

Geçtiğimiz günlerde Pakistan’da tesirli olan ve ülkenin kıymetli bir kısmını sular altında bırakan sel sonrası ortaya çıkan imgeler 85 milyon olarak hepimizi yüreğini dağlamıştır. Muson yağmurlarının tesiri ve global ısınma sebebi ile, yüksek dağlardaki buzulların erimesi ile ülke topraklarının 3’te 2’si sel suları altında kalmıştır. AFAD Başkanlığı uyumunda 16 sivil toplum kuruluşumuzun takviyesi ile 50 bin çadır, 10 bin besin ve paklık kolisi bölgeye gönderilmek üzere hazırlandı. Bugün prestiji ile 11 uçak ve 2 güzellik treni bölgeye hareket etti.

Oluşturulan hava köprüsü, güzellik trenleriyle Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarana kadar elimizdeki imkanları kendileriyle paylaşmayı sürdüreceğiz. Toplam 500 bin besin kolisini her hafta 2 tren kaldırarak 14 seferde Pakistan’a ulaştırmak amacımızdır.

“GENEL SIHHAT SİGORTASI SİSTEMİMİZİN DÜNYADA EŞİ GİBİSİ YOKTUR”

Türkiye’nin son 20 yılında gerçekleştirdiği kalkınma ihtilalinin en iftihar verici sonuçlarından biri de sıhhatte yaşanmıştır. Genel sıhhat sigortası sistemimizin dünyada eşi gibisi yoktur. En ücra köşelere kadar yayılan tam teşekküllü hastanelerimiz, teşhis, tedavi, ilaç temini sistemlerimizle en yaygın ve kaliteli sıhhat hizmetini sunuyoruz.

“SABİT EK ÖDEMELERİNİ MERKEZİ İDARE BÜTÇESİNE ALARAK YAŞANAN KARMAŞA VE MEMNUNİYETSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRDIK”

Şehir hastanelerimiz salgın periyodunda kıymeti daha düzgün anlaşılan eşsiz bir yeniliktir. Sıhhat çalışanlarımızın, hekimlerimizin özlük haklarıyla ilgili tartışmalar sıhhatteki bu hoş tabloyu gölgelemeye başlamıştı. Sıhhat çalışanlarımıza tüm meselelerini çözme kelamı verdik. Sabit ek ödemelerini merkezi idare bütçesine alarak yaşanan karmaşa ve memnuniyetsizliği ortadan kaldırdık. Emeklerine de yansıyacak formda özlük haklarında yaptığımız iyileştirmelerin sıhhat çalışanlarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

6 BİN TABİBİN KAMUYA DÖNME MÜRACAATI

Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde çalışanlar, tabiplerimiz ortasında ortaya çıkan farkı kapatmış oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz beyaz ıslahatın meyvelerini 6 bin tabibimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık. Emelimiz 85 milyona sıhhat hizmeti vermek sıhhat çalışanlarımızın huzur içinde vazifesini yerine getirmeyi temin etmektir.

“İCRA TAKİBİNE UĞRAMASINA YOL AÇAN 2 BİN LİRA VE ALTINDAKİ BORÇLARI TASFİYE EDİYORUZ”

Bugün kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz bir diğer müjdemiz de icra takibine düşmüş, evrakı bulunan vatandaşlarımızla ilgilidir. Bilindiği üzere hükümet olarak ülkemizin muhtaçlığı olan altyapı ve üstyapı yatırımları yaparken öbür yandan refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için de çalışıyoruz. Milletimizin can ve mal emniyeti, huzur, refah, barış ve itimat içinde yaşaması birinci önceliğimizdir.

Bu anlayışla çalışanlarımızın, emeklilerimizin, memurlarımızın fiyatlarına kıymetli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere tüm eserlere hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi şad eden adımları attık. Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. Buna nazaran 15 Ağustos 2022 tarihinden evvel icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların sarfiyat gösterilerek vergiden düşürülmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık idare şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon evrak ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır.

Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının Meclis kümeleri adımını atacaktır.

“DOĞALGAZ TÜKETİM TAKVİYESİ PROGRAMINI BU YIL DA SÜRDÜRECEĞİZ”

Bir başka müjdemizde, 2022-2023 eğitim öğretimle ilgili hazırlıklarını yürüten gereksinim sahibi ailelerimize olacaktır. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bu ailelere dayanak olmak üzere ek kaynak transferi yaptık. Gereksinim sahibi ailelerimizin ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor. Doğalgaz tüketim dayanağı programını bu yıl da sürdüreceğiz. Mesken sahibi yahut kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül’den itibaren e-devlet üzerinden müracaatlarını yapabilirler.

Kronik hastaların, ömür dayanak aygıtlarına bağlı ailelere doğalgaz takviyesi yüzde 5 ziyadesiyle yapılacaktır. Kuralları tutmadığı için öbür yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon dayanak sağlamıştık. 1,6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül’de gerçekleştiriyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir