Boğaziçi’nde direniş 579’uncu gününde

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu’nun misyondan alınmasının akabinde da devam ediyor. Direnişin 579’uncu gününde Boğaziçili akademisyenler bir ortaya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu’nun akabinde rektörlüğe atanan Naci İnci’yi protesto ettiler.

Direnişin 83’üncü haftasında yayımlanan bilgi notunda şu tabirlere yer verildi:

‘’Bugün 5 Ağustos 2022, Cuma. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 20’nci ayı, 83’üncü haftası devam ediyor. Bugün direnişin 579’uncu günü!

Naci İnci’nin ilgili konseylerinin hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir halde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının üç yüz kırk dördüncü, 30 Temmuz 2021 günü gerçekleştirdiğimiz dayanak oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin Matematik Kısmı tam vakitli öğretim üyesi Mohan Ravichandran’ı hiçbir münasebet göstermeden periyot ortasında misyondan almasının ise iki yüz altmış üçüncü günü!!!’’

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu üzere bugün de 12:15’te #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek artlarını 390. kere rektörlük binasına döndüler.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” ve “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite” yazan dövizler taşıdılar.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 390’ıncı nöbetlerinin akabinde haftanın her son iş gününde olduğu üzere haftalık açıklamalarını okudular.

Açıklama metninde şu sözler yer aldı:

‘Bugün 5 Ağustos Cuma. Nöbetimizin 390., direnişimizin 579’uncu günündeyiz. Sizlere basının hala alınmadığı, etrafında polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz.

Geçen hafta gayrimeşru idarenin homofobik ve transfobik bir şiddetle uyguladığı yüz kızartıcı sansür kararını bültenimize taşımıştık. Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübünün her sene düzenlediği açık hava sinema aktiflikleri kapsamında temmuz ayında göstermeyi planladığı LGBTİ+ temalı üç sinemaya kayyım idaresi tarafından gerekçesiz biçimde yasak getirilmişti. Üniversitemizdeki pek çok öğrenci kulübü “Sansüre Karşı Daima Beraberiz” sloganıyla engellenen sinemalardan Laurence Anyways’i 3 Ağustos’ta Güney Meydanda gösterme kararı aldı ve aktiflik için idareye başka ayrı dilekçelerle müracaatta bulundu. Gösterimin planlandığı gün kayyım idaresi seçilmiş ve sansüre karşı duran Sinema Kulübü idare konseyini vazifeden aldığını ve kulübün etkinliklerini bir ay mühletle dondurduğunu duyurdu. Aktiflik akşamı sineması çevrimiçi formda telefonlarından yahut bilgisayarlarından izlemeye çalışan öğrencilere karşı Güney Meydandaki fıskiyeler devreye sokuldu, destek kuvvetlerle üniversite polis ablukasına alındı, TOMA’lar yerleşke etrafında hazır bekletildi. Sırf bir sinema, hem de T.C. Kültür Bakanlığı onaylı, her türlü gösterimi yasal olan bir sinema izlenmesin diye alınan bu baskıcı önlemler, gayrimeşru idarenin sırf eleştirel niyete karşı gösterdiği tahammülsüzlüğün değil, özgür ve çoğulcu yerleşke ortamını yok etmek için hangi yollara başvurabileceğinin de çarpıcı bir örneği. Kayyım idaresinin LGBTİ+ bireylere ve LGBTİ+ içerikli tüm etkinliklere karşı sergilediği çağdışı, yasakçı ve hoyratça yaklaşımı kınıyor, kabul etmiyoruz.

Üniversite dışından devşirilmiş takımlarla ayakta duran Naci İnci grubunun keyfî ve baskıcı idare stili, üniversitemiz mensuplarının maddi ve manevi haklarını ihlal etmeye, telafisiz kamu zararlarına yol açmaya devam ediyor. Kelamı geçen Sinema Kulübü etkinliğinde sansürlenen sinemalardan birinin direktörü, Batı Lisanları ve Edebiyatları Kısmı Öğretim Vazifelisi Can Candan, kayyım idaresi tarafından 16 Temmuz 2021’de hukuksuz formda vazifesinden uzaklaştırılmasının 7. ayında, Şubat 2002’de mahkemenin yürütmenin durdurulması kararıyla, misyonuna geri dönmüştü. Belgeyi temelden pahalandıran mahkeme 31 Mayıs’ta misyondan alınma sürecinin hukuksuz olduğuna ve hocamızın maddi ve özlük haklarının tazmin edilmesine karar verdi. Bu müddet boyunca Candan’ın akademik faaliyetleri fiilen engellendi, vermeye devam ettiği dersleri resmî olarak açılmadı. Temmuz 2022’de müddeti gelmiş olan atama yenilemesinin yapılıp yapılmadığına dair Naci İnci idaresince rastgele bir bilgi verilmedi. Ayrıyeten gelecek akademik periyot vereceği dersler için kısım başkanlığınca yapılan müracaatın Fen Edebiyat Fakültesi dekanı tarafından gerekçesiz olarak reddedildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bugün, hocamızın maruz kaldığı hukuksuzluklarla yine karşı karşıya kalma ihtimali var. Birebir formda, ani ve hukuksuz bir kararla misyonuna son verilen Matematik Kısmı Öğretim Üyesi Mohan Ravichandran da öğrencilerinden ve meslektaşlarından uzakta, işe iade davası sürecinin sonuçlanmasını bekliyor. Öbür taraftan, uzmanlık alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan, büyük bir sorumlulukla üniversitemiz bilgi tabanlarının erişime açılması konusundaki usulsüzlükleri ifşa eden Bilgi Teknolojileri Komitesi üyesi Tuna Tuğcu da hakkında açılan mesnetsiz bir disiplin soruşturması münasebet gösterilerek vazifesinden uzaklaştırılmış durumda. Bu süreçte Bilgisayar Mühendisliği Kısmının eğitim ve araştırma açısından en etkin üyelerinden biri olan Tuğcu’nun yerleşkeye girişi yasaklandı, akademik ve idari faaliyetleri engellendi, tez öğrencileri mağdur edildi ve araştırma projeleri sekteye uğradı. Bilgi Teknolojileri Kurulunun bir öbür üyesi olan Emre Otay da atanmış idare tarafından emsal münasebetlerle, seçimle geldiği İnşaat Mühendisliği Kısım Başkanlığı vazifesinden alındı. Üniversitemizdeki eğitim ve araştırma ortamının gelişmesine değerli katkılarda bulunan, sorumluluklarından daha fazlasını özveriyle yerine getiren bu üretken ve ehliyetli akademisyenler, mevcut idare tarafından şuurlu formda eziyete maruz bırakılıp dışlanmaya çalışılıyor. Üniversitemizin varlığına kasteden bu zedeleme ve itibarsızlaştırma projesinin bir an evvel durdurulmasını, akademisyenlerimizin mağduriyetlerinin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde giderilmesini talep ediyoruz.

Liyakat ve tecrübeyi hiçe sayarak sadakat ve itaati temel alan atamalar üniversitemiz idari çalışanını de amaç almaya devam ediyor. Deneyimli ve işinin ehli çok sayıda idari işçimiz hiçbir münasebet gösterilmeden tenzil-i rütbe yahut sürgün üzere prosedürlerle yıllardır emek verdikleri mevkilerinden azlediliyor, kazanılmış hakları ellerinden alınıyor. İşçimizi mağdur ederek üniversitemizin birçok idari ünitesindeki işleyişin sarpa sarmasına sebep olan bu çeşit partizanca uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz.

Kayyımlar ve gibisi yöneticilerin özgür ve sorgulayıcı kanıya karşı geliştirdiği hasmane hal, bilimsel fikrin itibarsızlaşmasına ve bilimsellik tersi yaklaşımların yaygınlaşmasına neden oluyor. Doktorların son periyotta maruz kaldığı dehşet verici akınlar bunun en bariz örneği. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak toplum sıhhati için uğraş eden, ağır şiddet ortamında bilimsellikten ve meslek etiğinden ödün vermeden, özveriyle hizmet vermeye devam eden tüm doktorlarımızı şükranla destekliyoruz.

Üniversitedeki gayrimeşru uygulamalar bir an evvel sona ermelidir. Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve yüksek okul müdürü seçimle vazifeye gelmeli ve seçilmiş heyetlerle denetlenebilmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz ve haksızca işlerine son verilen dekanlarımız bir an evvel vazifelerine iade edilmelidir. Atama ve yükseltme kriterleri hiçe sayılarak, kısım ve fakültelerin onayı alınmadan, zirveden inme kararlarla yapılan tüm atamalar gayrimeşrudur, geri alınmalıdır. İşlevsizleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Cinsel Tacizi Tedbire Koordinatörlüğü işinin ehli çalışanlarıyla birlikte bir an evvel tekrar aktif hâle getirilmelidir. Gayrimeşru idare tarafından gerekçesiz halde el konulan İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi binası eski fonksiyonuna kavuşturulmalı, tekrar araştırmacıların kullanımına sunulmalıdır. Naci İnci ve idaresi ile bugüne kadar hukuksuzca takımlaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz. Fakülte ve kısım kararları yok sayılarak işine son verilen ve dersleri iptal edilen meslektaşlarımızın haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini, ayrıyeten öğrencilerimiz, akademik ve idari işçimiz hakkında mesnetsiz münasebetlerle açılmış tüm disiplin soruşturmalarının geri alınmasını bir kere daha talep ediyoruz. Üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Türkiye’de özgür, özerk, demokratik ve iştirakçi prensiplere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz!’” (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir