HAK-İŞ ‘ten ‘çalışanlara vergi kolaylığı’ talebi

“ENFLASYONUN ALTINDA BİR FİYATI BELİRLEMEMESİNİ BEKLİYORUZ”

“Buradan da sayın bakana tabir ettiklerimi tekrar etmek istiyorum. Evet, ülkemizin yaşadığı yüksek enflasyon, hayat pahalılığı hepimizi sahiden zorlayan, ömrümüzü altüst eden bu süratli fiyat artışları, güçte dışa bağımlı olmamızın getirdiği güçteki yüksek fiyatlar, elektrik, gaz ve gibisi bütün bunlar hepsi belirli fiyatlarla hayatlarını idame ettiren beşerler için önemli bir zorluk getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu zorluğun farkında. Bizim de 3 aydır ısrarla devam ettiğimiz, Taban Fiyat Tespit Komitesi bir an önce toplansın talebimiz karşılık gördü ve Cumhurbaşkanımız tarafından bu mevzuda bir adım atıldı. Dün birinci toplantılar yapıldı. Taban Fiyat Tespit Kurulunun enflasyonun altında bir fiyatı belirlememesini bekliyoruz. Ocak ayından bu tarafa gerçekleşen enflasyon ortada. Bu doğrultuda inşallah enflasyonun üzerinde bir uygunlaştırmayı bekliyoruz.”

Bu fiyat artışının tek başına kâfi olmayacağına işaret eden Arslan, Türkiye’nin gerçeklerinin çerçevesini çizmek istediğini vurguladı.

Türkiye’de 6,5 milyon minimum fiyatlı çalışan olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

“Bunlar için bir minimum fiyat tekrar belirlenecek. Memurlar var, memur emeklileri var, bunlar da enflasyon oranında temmuz ayında artırım alacak. Kamu Çerçeve Protokolü ile imzaladığımız kamu toplu kontratları var. Bunlar da temmuz ayında kontrat enflasyon farklarını alacaklar. Pekala bizim belediyeler, üniversiteler, özel kesimdeki toplu kontratlar ne olacak. Burada önemli bir sorun ile karşı karşıyayız. O yüzden bu yapılacak artışların bütün çalışanlara yönelik bir düzgünleştirmeye dönüştürülmesi gerekiyor.”

Özel kesimdeki toplu mukavelelerin, şayet kontrat tarihleri temmuz ayına gelmiyorsa yılbaşına kadar tıpkı fiyatla çalışmaya devam edeceklerine, böylelikle bütün toplu kontratların minimum fiyat düzeyine düşeceğine dikkati çeken Arslan, bunun toplu mukavele sisteminin yok olması manasına geldiğini, özel kesimde sendikal hareketi tasfiye edeceğini kaydetti.

“Vergi dilimleriyle ilgili bir ıslahat yapalım”

Hükümetin gayesinin sendikaları güçlendirmekken, yapılan uygulamalarla sendikal hareketi zayıflatmamaları gerektiğini lisana getiren Arslan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“O yüzden benim teklifim, sayın bakana da söyledim, minimum fiyatı artıracağız. Artırdığımız oranda, örneğin bütün çalışanları etkileyen bir adım atalım. Vergi dilimleriyle ilgili bir ıslahat yapalım. Bir yıl müddetle vergi oranlarımız yüzde 10’da kalsın. Bu bir teklif. Yüzde 10’da kalırsa bütün çalışanlar bundan yararlanıyor. Toplu mukavelesi olsun, olmasın. Türkiye’de 15 milyon sigortalı emekçi var. Bunların yalnızca 2 milyon 200 bini sendikalı. 6,5 milyonu da taban fiyatlı çalışıyor. Geri kalan 7 milyon, onlar bu haktan yararlanamayacak. O vakit ne yapacağız. Bütün ücretlilerin yararlanacağı bir modeli kurmamız gerekiyor. Benim sayın bakandan talebim, hükümetimizden talebimiz, taban fiyatı artıralım, artırdığımız oranda da bütün çalışanlar için bir vergi kolaylığı sağlayalım istiyoruz. Bütün çalışanlar, bu hayat pahalılığından etkilenenlerin bir nebze olsun nefes almasını sağlamış oluruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir