MHP’den Tabipler Birliği için kanun teklifi

TBMM Başkanlığına kanun teklifini, MHP ismine MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan sundu.

Kanun teklifinde terör kabahatlerinden mahkum olanların ya da KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların üyeliklerin sonlandırılması istendi.

MHP’nin TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi şu biçimde:

6023 SAYILI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6023 Sayılı Kanun’un isminde bulunan ‘Türk Tabipleri Birliği’ ibaresinin ‘Tabipler Birliği’ olarak ve 6023 Sayılı Kanun unsurları metninde bulunan ‘Türk Tabipleri Birliği’ ibareleri de ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 6023 Sayılı Kanun’un 7’nci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “üye olmak ve üyelik misyonlarını yerine getirmekle yükümlüdürler.” ibaresi, “üye olabilirler” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Çaba Kanununda yazılı kabahatlerden rastgele birinden mahkum olanlar ile Kanun Kararında Kararnameler ile kamu hizmetinden çıkarılan, Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki üyelikleri sonlandırılır ve sorumlu organlardaki misyonlarına son verilerek, yerlerine yenileri seçilir.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir