Yüzyıllardır bedene ve ruha şifa olan zeytinin hikayesi : Zeytin Yaprakları

“Süregelen klâsik tedavilerin bilim aykırısı olduğu sebebiyle reddedilmesi hiç de bilimsel değildir” diyen müellif, kitap boyunca en hoş tedavinin hastalığı önlemek olduğunun altını çiziyor.

Kutsal kitaplarda özel bir değer atfedilen bitkilerden biridir zeytin. Kur’an-ı Kerim’de “Yemin olsun incire ve zeytine” denilmiş; Eski Ahit başta olmak üzere tüm kutsal kitaplarda zeytin ağacı kutsallığın, bolluğun, adaletin, sıhhatin, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın ve tekrar doğuşun sembolü olmuştur.

Zeytin ağacı yalnızca sembolize ettiği bedellerle değil yüzyıllar uzunluğu verdiği şifa ile de insanlık tarihinde değerli bir yere sahiptir. Kadim vakitlerden bugüne tıp alanında kullanılan zeytinin, hastalıkların önlenmesinden tedavisine uzanan bir yeri vardır. Ketebe etiketiyle raflardaki yerini alan “Zeytin Yaprakları / Yunanî Tıbbı, Doğal Tedavi ve Hücresel Beslenme” kitabı zeytinin tarihteki seyahatinden bugüne uzanan ve tıptaki yerini anlatan bütünlüklü bir eser.

Zeytin Yaprakları tıbba dair geniş bir yelpaze sunuyor

Athanasia İfianassa Karabatsou’nun kaleme aldığı çalışma, zeytinden yola çıkarak Yunanî tıbbının tarihine, sağlıklı beslenmeye, insan fizyolojisinden kadim tedavi metotlarına, pek çok hastalığın sebebine ve tedaviye yardımcı birtakım formüllere, çağdaş tıbbın sıhhate bakışıyla alakalı bilimsel makalelere, türlü bitkilerden doğal ve yapay besin unsurlarına ve sağlıklı yemek tanımlarına kadar tıbba dair epey geniş bir yelpaze sunuyor.

Dr. Karabatsou 1957 yılında Atina’da doğdu. Paris Graduate School’da zeytin yaprağı özü ve doğal tedavi metotları üzerine dersler verdi ve bütüncül (holistik) tıp ve beslenme üzerine çalışmalar yaptı. Yunanistan’da yayın yapan TV programlarına vakit zaman konuk olan muharrir, klasik tedavi prosedürlerinin bilimin karşısında yer aldığına dair algıyı kırmak için uzun müddet gayret verdi. 1990 yılından beri zeytin yapraklarının işlenmesine öncülük eden Dr. Karabatsou, önleyici tıpta değerli işlere imza atmakla kalmadı, zeytini yüzyıllardır süregelen bir kültürel kıymet haline de getirdi.

Kitap zeytin yaprağının Antik Yunan’daki yeri ve kudsiyeti üzerine bir girişle başlıyor. Dört kısımdan oluşan çalışmanın birinci kısmında muharrir, zeytinin Yunan geleneğindeki yeri, bütüncül tıp anlayışının ortaya çıkışı, periyodun öne çıkan tabipleri üzere pek çok mevzuya değiniyor. İkinci kısımda insan bedeni fizyolojisi hakkında ayrıntılı araştırmalar sunuluyor. Üçüncü kısımda doğal beslenmenin altı çizilerek sentetik ve yapay besin hususlarından uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Dr. Karabatsou bu kısımda “insanın ne yiyorsa odur” unsuruna dikkat çekerek çağdaş tıptaki yanlış görülen “doğal tedavi” prosedürlerinin verdiği olumlu sonuçları anlatıyor. Dördüncü kısımda ise muharririn temel sorunu olan “bütüncül tıp” hakkında genel bilgiler verilirken hücresel beslenme, çocuk hastalıkları, aşılar ve çeşitli hastalıklar sırayla anlatılıyor.

İlk kere özgün lisanından çeviri ile zeytin yapraklarının ehemmiyeti vurgulanıyor

Kitap boyunca bütüncül bir bakış açısını okura sunan kitabın tıp danışmanlığı olmadığı sık sık belirtiliyor ve çeşitli hastalıklar konusundaki tavsiyeler yer alıyor. Türkçeye birinci sefer özgün lisanı olan Yunancadan çevrilen “Zeytin Yaprakları”, zeytinden yola çıkarak şifalı otlar, kadim tedavi usulleri ve doğal beslenme yollarını okuyucuya aktarıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir